PROCEDURA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCYCH TREŚCI DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, W TRYBIE ART. 113 § 2 KPA.

Przykładowe wyjaśnienia uprawnień budowlanych, które stosuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

1. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozp. z 1928 r.

2. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozp. z 1962 r.

3. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie zarządzenia nr 195
Ministra Komunikacji z 1964 r.

4. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozp. z 1975 r.

5. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozp. z 1994 r.

6. Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozp. z 2006 r.