Uprawnienia wodno-melioracyjne

 

 

 

Na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) budownictwo wodne stanowiło dwie oddzielne specjalności:

  • konstrukcyjno-inżynieryjną w zakresie budowli hydrotechnicznych – obejmującą również ujęcia wód oraz budowle basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych (§ 13 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia),

  • wodno-melioracyjną obejmującą również ujęcia wód (§ 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia).

Jednocześnie ustawodawca wprost wyłączył budownictwo wodne ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co jednoznacznie świadczy o tym, że żadne elementy budownictwa wodnego nie mieściły się w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).