Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Walasek Dariusz

Koordynator:
Dariusz Walasek

MAZ/BO/2553/01
Artur Jażdżewski POM/IS/0002/04
Agnieszka Jońca ŁOD/BD/0990/02
Ryszard Mes ŁOD/BO/7007/05
Stanisław Stojewski DOŚ/BO/1681/01
Waldemar Szleper SLK/BO/1445/02