Krajowa Rada
Prezydium

Dobrzeniecki Mariusz

Prezes:
Mariusz Dobrzeniecki

WAM/BO/0479/01
Grodzki Mieczysław

Wiceprezes:
Mieczysław Grodzki

MAZ/BO/6060/01
Zarzycki Rafał

Wiceprezes:
Rafał Zarzycki

DOŚ/BO/0124/06
Pachla Filip

Wiceprezes:
Filip Pachla

MAP/BO/0016/13
Piotrowski Tomasz

Sekretarz:
Tomasz Mieczysław Piotrowski

MAZ/BO/0488/11
Wójcik Cezary

Zastępca sekretarza:
Cezary Wójcik

ŁOD/BO/2995/03
Bryła-Kluczny Elżbieta

Skarbnik:
Elżbieta Bryła-Kluczny

SLK/BO/8504/13
Tylek Izabela Alicja

Zastępca skarbnika:
Izabela Alicja Tylek

MAP/BO/0169/13
Podhorecki Adam

Członek Prezydium:
Adam Podhorecki

KUP/BO/1992/01
Rak Adam

Członek Prezydium:
Adam Rak

OPL/WM/0001/01
Radziewski Tomasz

Członek Prezydium:
Tomasz Radziewski

SLK/BO/3437/05

Krajowa Rada
Członkowie

Bajno Dariusz

Członek:
Dariusz Bajno

OPL/BO/0663/02
Bobkiewicz Jan

Członek:
Jan Bobkiewicz

ZAP/BO/3720/02
Boryczko Mirosław

Członek:
Mirosław Boryczko

MAP/BO/0214/04
Wojciech Poręba

Członek:
Wojciech Poręba

LBS/BO/0027/16
Buszka Franciszek

Członek:
Franciszek Buszka

SLK/BO/3712/01
Ciuńczyk Krzysztof

Członek:
Krzysztof Ciuńczyk

PDL/IS/0231/06
Dubik Grzegorz

Członek:
Grzegorz Dubik

PDK/BO/0416/02
Durak Tadeusz

Członek:
Tadeusz Durak

SWK/BO/1631/01
Gawęcka Danuta

Członek:
Danuta Gawęcka

WKP/BO/1105/01
Gieroba Joanna

Członek:
Joanna Gieroba

LUB/BM/0362/01
Gniewkowski Arkadiusz

Członek:
Arkadiusz Gniewkowski

WAM/IE/0010/13
Godzieszka Elżbieta

Członek:
Elżbieta Godzieszka

SLK/IS/1168/03
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta

Członek:
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

MAZ/BO/1581/01
Kamiński Wacław

Członek:
Wacław Kamiński

PDK/BO/0181/02
Karwowski Roman Edward

Członek:
Roman Edward Karwowski

SLK/BO/0293/01
Kukliński Jarosław

Członek:
Jarosław Kukliński

WAM/IE/1349/01
Kulesa Andrzej

Członek:
Andrzej Kulesa

WKP/IS/0176/03
Lulis Roman Adam

Członek:
Roman Adam Lulis

MAZ/BD/4236/02
Parkitny Piotr

Członek:
Piotr Parkitny

ŁOD/BO/1150/02
Pawłowski Andrzej

Członek:
Andrzej Pawłowski

DOŚ/BO/0015/01
Przystał Gabriela

Członek:
Gabriela Przystał

MAP/IS/0231/04
Sekunda Radosław Dominik

Członek:
Radosław Dominik Sekunda

MAZ/BO/5776/02
Skiba Ewa

Członek:
Ewa Skiba

SWK/BO/1469/01
Staszak Renata

Członek:
Renata Staszak

KUP/BO/2361/01
Szczepański Janusz

Członek:
Janusz Szczepański

DOŚ/BO/4330/01
Szer Jacek

Członek:
Jacek Szer

ŁOD/BO/0691/02
Wilde Krzysztof Jan

Członek:
Krzysztof Jan Wilde

POM/BO/0358/12
Zackiewicz Marek

Członek:
Marek Zackiewicz

POM/BO/5510/01
Zakrzewski Tomasz Marcin

Członek:
Tomasz Marcin Zakrzewski

MAZ/BO/0648/17
Zwoździak Piotr

Członek:
Piotr Zwoździak

DOŚ/BO/4475/01

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Latoszek Krzysztof Paweł

Przewodniczący:
Krzysztof Paweł Latoszek

MAZ/WM/0686/01
Zastępca przewodniczącego: Jan Boryczka ŁOD/IE/0010/02
Zastępca przewodniczącego: Eugeniusz Hotała DOŚ/BO/5329/01
Sekretarz: Wojciech Biliński MAP/BO/3141/01
Członek prezydium: Andrzej Władysław Gałkiewicz ZAP/BO/1246/01
Członek prezydium: Janusz Jasiona SLK/BT/2683/04
Członek prezydium: Piotr Koczwara LBS/BO/2188/01
Członkowie:
Radosław Wojciech Buczek WAM/IE/0247/01
Elżbieta Daszkiewicz OPL/BO/0798/01
Anna Patrycja Głębocka WKP/BO/0021/20
Tomasz Grzeszczak LUB/BT/0138/08
Eugeniusz Koda MAZ/WM/5185/01
Jacek Kołodziej KUP/BO/1078/01
Lech Mrowicki POM/IS/3301/02
Elżbieta Nowicka-Słowik SLK/BO/3077/01
Stefan Szałkowski SWK/BO/0671/01
Jarosław Śliwa PDK/BO/0776/03

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Zdunek Marian

Przewodniczący:
Marian Zdunek

WAM/BO/3100/01
Pierwszy zastępca: Józef Pączek POM/BO/3722/01
Drugi zastępca: Roma Rybiańska DOŚ/BO/0011/01
Sekretarz: Renata Łabędź MAP/IS/0825/01
Członkowie:
Krystyna Chocianowicz WKP/BO/0511/01
Krzysztof Cyrulik PDK/BO/0213/09
Krzysztof Dudek KUP/BM/0433/01
Mirosław Gruszecki LBS/BO/0148/10
Wojciech Hanuszkiewicz ŁOD/BO/1227/02
Piotr Król MAZ/WM/7016/01
Władysław Król LUB/IS/0622/01
Ryszard Feliks Kruszewski PDL/WM/0740/01
Gilbert Okulicz-Kozaryn DOŚ/BO/0184/22
Zenon Panicz SLK/IE/1591/02
Andrzej Pieniążek SWK/IS/0508/01
Tadeusz Sopata SLK/BO/9195/03
Andrzej Tabor MAZ/IS/5619/01

Krajowa Komisja Rewizyjna

Zdunek Marian

Przewodniczący:
Urszula Kallik

SLK/BO/2677/01
Zastępca przewodniczącej: Anna Ficner DOŚ/BO/1413/01
Zastępca przewodniczącej: Jarosław Suchora PDK/BO/0793/03
Sekretarz: Daniel Opoka MAZ/BO/0470/16
Członkowie:
Błażej Janiszewski KUP/IS/0785/01
Franciszek Mackojć WAM/BD/1561/01
Joanna Małachowska POM/BD/0427/10
Sławomir Najgiebauer ŁOD/BO/0933/02
Danuta Prażmowska-Sobota MAP/IE/4840/01

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Walasek Dariusz

Koordynator:
Dariusz Walasek

MAZ/BO/2553/01
Artur Jażdżewski POM/IS/0002/04
Agnieszka Jońca ŁOD/BD/0990/02
Ryszard Mes ŁOD/BO/7007/05
Stanisław Stojewski DOŚ/BO/1681/01
Waldemar Szleper SLK/BO/1445/02