Wykład transmitowany w mediach społecznościowych przyciągnął kilkuset widzów. Nagranie nadal jest dostępne w internecie a jego zasięg przekroczył już 10 tys. odbiorców. 

– To bardzo interesująca inicjatywa, która pozwoli przedstawić szerokiej grupie inwestorów aspekty prawne, organizacyjne i techniczne procesu budowlanego – podkreślił Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w MRPiT.

– Wciąż próbuje się kwestionować merytorycznie uzasadniony i sprawdzony w praktyce przebieg procesu projektowania – napisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, na łamach aktualnego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułów, które znajdują się w najnowszym numerze czasopisma.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji.