Jak wyglądają zasady potwierdzania i nadzorowania praktyki zawodowej w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów.

Podczas dwudniowej konferencji eksperci z branży omówią aktualne ważne tematy w zakresie prowadzonych badań, rozwiązań, trendów w branży renowacji i konserwacji zabytków.

Posiedzenie odbyło się 18 listopada br. w trybie wideokonferencji. Rozmawiano o aktualizacji budżetu na 2020 r. i wnioskach przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB.

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca systemu zgłaszania problemów w zakresie handlu z krajami trzecimi.

Warunki prawne nakładania przez organy nadzoru budowlanego grzywien w drodze mandatu karnego na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.