W siedzibie głównej PIIB zorganizowane zostało otwarte spotkanie, podczas którego członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa rozmawiali z przedstawicielami organizacji i firm działających w obszarze BIM, a także reprezentantami wyższych uczelni technicznych. Podjęty dialog ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z wdrażaniem i stosowaniem cyfrowych narzędzi na polskim rynku.

Członkowie organu spotkali się na posiedzeniu w trybie hybrydowym 14 maja br., by omówić projekty dokumentów przygotowywanych na XXIII Krajowy Zjazd PIIB oraz bieżące sprawy dotyczące samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat sprawozdań organów PIIB za 2023 r., omówiono również projekt budżetu na 2024 r.

Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. przygotowania zmian przepisów prawa zostało tym razem wyznaczone na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 9:00 i odbyło się w trybie online. Na wstępie posiedzenia przewodniczący Komisji Tomasz Radziewski przywitał zebranych: Danutę Bochyńską-Podloch, Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę, Jolantę Popławską, Krzysztofa Cyrulika, Mariusza Kłokowskiego, Bogdana Krawczyka, Andrzeja Stasiorowskiego, Zbigniewa Szcześniaka, Rafała Zarzyckiego i Mariana Żołyniaka.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.