Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu nowych generacji Eurokodów, diagnozowania konstrukcji, oceny stanu technicznego obiektów oraz metod napraw i wzmocnień.

Budownictwo do swojego rozwoju potrzebuje nie tylko przyjaznego środowiska regulacyjnego, ale przede wszystkim dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr.

Tytuł szkolenia to "Elektroniczny Dziennik Budowy - praktyczne narzędzie do prowadzenia dziennika budowy".

Artykuł na temat aktualizacji strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM-u (Building Information Modeling).

– Kolejny rok obserwujemy bańkę na rynku nieruchomości. Kiedy ona pęknie? Kiedy mieszkania, domy, lokale stanieją? – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.