W wydarzeniu wzięło udział 82 uczniów z 38 polskich szkół budowlanych. Podczas uroczystego zakończenia przyznano nagrody indywidualne oraz dla najlepszych szkół. 

Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich unijnych instytucji i organizacji gospodarczych oraz firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej akcji.

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB w ostatnich miesiącach intensywnie pracowała nad przepisami, które mogłyby w dużym stopniu uprościć i przyspieszyć przygotowanie budowy inwestycji liniowych.

Wybór osoby pełniącej funkcję kierownika budowy należy do inwestora. Rodzaj specjalności uprawnień budowlanych kierownika budowy powinien być zgodny z przedmiotem inwestycji.