Opracowania przydatne zarówno doświadczonym inżynierom od lat wykonującym przeglądy okresowe, jak również osobom rozpoczynającym pracę w tym obszarze.

Artykuł jest rozwinięciem tez zaprezentowanych przez autora podczas debaty „Nowe technologie w budownictwie”, która się odbyła 1 lutego 2021 r. podczas III Forum Gospodarczego Budownictwa „Build 4 Future”.

W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Drogocenna krew” prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, zebrano w minionym roku 582 litry krwi, w tym ponad 14 litrów osocza ozdrowieńców.

Uczestnicy obrad dużo czasu poświęcili ważnym projektom ustaw przygotowanym i opatrzonym szczegółowym uzasadnieniem przez Komisję Prawno--Regulaminową KR PIIB.

Jednym z aspektów wysokiej jakości Polskich Norm jest aktualność ich postanowień. Dlatego ogłaszane są okresowe przeglądy, w trakcie których istnieje możliwość zgłoszenia własnych uwag i propozycji zmian.