Podczas finałowej gali, która miała miejsce 9 listopada 2023 r. w Pałacyku Otrębusy koło Warszawy, już po raz trzynasty wyróżniono osoby, firmy oraz produkty i inwestycje kreujące rynek budowlany.

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie członkowie Komisji Współpracy z Zagranicą spotkali się 8 listopada br., by w obecności prezesa Krajowej Rady PIIB oraz rzecznika PIIB podsumować rozmowy z organizacjami zrzeszającymi inżynierów budownictwa w innych krajach.

Planowe posiedzenie organu PIIB odbyło się 31 października br. w Warszawie. Hybrydowe obrady prezydium poprowadził prezes Krajowej Rady PIIB.

W Warszawie 7–9 września br. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla swoich członków oraz przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

13 listopada 2023 roku rozpoczęło się Szkolenie Sekretarzy i Dyrektorów/Kierowników Biur PIIB oraz OIIB. Szkolenie odbywa się w Hotelu Tobaco w Łodzi. W szkoleniu biorą udział Sekretarze i Dyrektorzy prawie wszystkich izb okręgowych. Szkolenie rozpoczął Sekretarz KR PIIB Tomasz Piotrowski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wojciech Surowiecki witając wszystkich uczestników szkolenia oraz zaproszonych gości. Na początek swoje prezentacje przedstawili Luxmed oraz Medicover Sport. Przedstawiciele izb okręgowych mieli czas na indywidualne rozmowy. Po lunchu rozpoczął się panel cyfryzacyjny, który rozpoczął Sekretarz Krajowej Rady PIIB. Podczas tej części prezentacje przedstawili przedstawiciele e-MSI w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz ENTIM. W tej części omówiono problemy dotyczące m.in. numeracji uchwał, systemu BUDINFO, a także zostało przeprowadzone testowe głosowanie za pośrednictwem aplikacji, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Dzień upłynął pod hasłem szerokiej dyskusji i wielu ważnych wniosków.