Obrady członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z przewodniczącymi okręgowych komisji kwalifikacyjnych miały miejsce 23 marca br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 27 marca br. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas Gali Diamenty Infrastruktury i Budownictwa, która odbyła się 21 marca 2023 r. w Warszawie wyróżnienie w kategorii Realizacja Roku Budownictwo Drogowe wręczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB, który był równocześnie członkiem kapituły konkursu.

Głównym tematem konferencji, która odbyła się 20 marca 2023 r. w Warszawie była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie oraz prezentacja rezultatów prac Rady i jej grup roboczych w okresie od 2020 do 2023 r.

Podczas ceremonii otwarcia 30. Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2023 i 20. Targów Elektrotechnika Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, wręczył nagrody główne finalistom konkursów.