Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowuje projekt ustawy, której celem jest dostrzeżenie specyfiki obiektów liniowych w przepisach budowlanych.

 

Posiedzenie odbyło się w trybie wideokonferencji. Zatwierdzono uchwałę w sprawie XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w 2021 r., ustalono przyszłoroczny budżet na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” i omówiono ważne kwestie dotyczące cyfryzacji oraz szkoleń online.

 

Dotychczasowe przepisy techniczno-budowlane w drogownictwie stracą moc 20 września 2022 roku i dlatego w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowymi regulacjami. Według zapowiedzi, nowe PTB dotyczące dróg publicznych zawarte będą w jednym rozporządzeniu i będą miały charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych. Tym samym nie będą zawierać szczegółów technologicznych i materiałowych, będą natomiast stanowić zwięzły zbiór najważniejszych warunków, które musi spełnić obiekt budowlany.

 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 13 października 2020 r.
w Łodzi zmarła

mgr inż. BARBARA MALEC
przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składa
Krajowa Rada
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Komisja Europejska i Ministerstwo Rozwoju informują o uruchomieniu portalu Access2Markets. Zastąpi on unijną MADB oraz EU Trade Helpdesk.