Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu.

Kolejne już posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 25 października br. Jego głównym tematem był plan pracy komisji.

Konfederacja Budowniczych Ukrainy, z którą PIIB pozostaje w kontakcie, zorganizowała 19 października br. międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Mimo trwającej wojny władze naszego sąsiada już teraz myślą o odbudowie.

Część zmian idzie w dobrą stronę, realizując postulaty zgłaszane od wielu lat przez środowisko inżynierów. Ale są również takie, które niestety prowadzą do inwestycyjnego chaosu - napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, w listopadowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa”.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa otrzymała do opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.