Prawo budowlane kształtowało się na obszarze Polski w okresie zaborów. Obowiązywały wówczas trzy odrębne systemy: pruski, austriacki i rosyjski, które znacznie się różniły między sobą charakterem zabudowy oraz jakością obiektów budowlanych.

Pierwsze w tym roku spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się 19 stycznia 2022 w siedzibie NRA w Warszawie, w formie hybrydowej.

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których inwestor utrudnia kierownikowi rezygnację z funkcji, np. poprzez niedozwolone uniemożliwianie dostępu do dziennika budowy.

Odpowiedzi ubezpieczyciela na pytania zadawane przez inżynierów budownictwa.

– Lista różnego rodzaju problemów i spraw do załatwienia, które można zidentyfikować już dziś, jest długa – napisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, na łamach styczniowego wydania „Inżyniera Budownictwa”.