Oto zestawienie elektronicznych poświadczeń, które są aktualnie wykorzystywane w Polsce. Część z nich jest dostępna bezpłatnie. Usługi płatne członkowie PIIB mogą wykupić po preferencyjnych cenach.

 

Obecnie możemy wyróżnić poniższe rodzaje podpisu elektronicznego (e-podpisu): 

 

1. Zaawansowany podpis elektroniczny (BEZPŁATNY)

 

  • Podpis osobisty – e-dowód. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Więcej informacji po adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod
  • Profil zaufany – podpis   To narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym. Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
    Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny (PŁATNY)
To podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, a więc certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis elektroniczny. W odróżnieniu od profilu zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego można nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale także zawierać umowy na odległość (bez konieczności składania podpisu odręcznie i operowania papierowymi wersjami dokumentów), brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych, podpisywać zlecenia płatnicze.

 

Warto zwrócić uwagę, że wystawcami certyfikatu kwalifikowanego mogą być wyłącznie uprawnione do tego jednostki certyfikujące.

W związku z tym Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła umowy z uprawnionymi jednostkami certyfikującymi na sprzedaż członkom PIIB podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach.

 

Oferty poszczególnych firm: