Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane, odnośnie wprowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy poniżej zamieszczamy informacje i materiały pomocnicze dotyczące tego dokumentu:

 

Elektroniczny Dziennik Budowy. Film szkoleniowy.
Cz. 1 Jak wysłać wniosek o wydanie dziennika budowy?