Posiedzenie komisji zorganizowane zostało 5 marca br. w trybie hybrydowym. Większość obradujących wybrała zdalną formę uczestnictwa.

Pierwsze posiedzenie grupy doradczej powołanej przy Krajowej Radzie PIIB odbyło się 28 lutego br. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie.

– Przestrzeń, w której dostępni byli inżynierowie budownictwa, odwiedziło kilka tysięcy osób – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań oraz zbliżającymi się zjazdami w okręgowych izbach inżynierów budownictwa.