Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców serdecznie zaprasza na webinarium 31 marca 2021 r. Patronem wydarzenia jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci inż. Tadeusza Miksy – Członka Prezydium Rady ŁOIIB oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zaprasza do wypełnienia ankiety, której celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i doświadczeń w jej użytkowaniu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego wydania miesięcznika.

Od pierwszych zajęć szkoleniowych dla kandydatów na mediatorów minął rok. Uczestnicy kursu są gotowi do działania i otwarci na współpracę.