W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Drogocenna krew” prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, zebrano w minionym roku 582 litry krwi, w tym ponad 14 litrów osocza ozdrowieńców.

Uczestnicy obrad dużo czasu poświęcili ważnym projektom ustaw przygotowanym i opatrzonym szczegółowym uzasadnieniem przez Komisję Prawno--Regulaminową KR PIIB.

Jednym z aspektów wysokiej jakości Polskich Norm jest aktualność ich postanowień. Dlatego ogłaszane są okresowe przeglądy, w trakcie których istnieje możliwość zgłoszenia własnych uwag i propozycji zmian.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza na bezpłatne seminarium online ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, które odbędzie się 25 lutego br.

Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału online w seminarium pt. „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej” organizowanym przez międzywydziałowy zespół PW.