Warunki prawne nakładania przez organy nadzoru budowlanego grzywien w drodze mandatu karnego na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Za nami uroczyste nadanie tytułów Kreator Budownictwa 2020 roku, podczas którego już po raz dziesiąty wyróżniono osoby, firmy oraz produkty kreujące rynek budowlany.

W publikacji MRPiT uwzględnione zostały najistotniejsze kwestie, ale i różne aspekty prowadzonej działalności istotne dla przedsiębiorcy.

Spotkanie w trybie wideokonferencji, które odbyło się 10 listopada br., poprowadzili Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej oraz Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB i redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”.

Narada szkoleniowa (w trybie online) członków Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w której udział wzięli również skarbnicy, dyrektorzy biur, księgowi, obsługa prawna i obsługa biur izb okręgowych odbyła się 6 listopada br.