Komisja Europejska organizuje bezpłatne seminarium online dla krajów i biznesu UE dotyczące funkcjonowania portalu Access2Markets.

Jeśli państwo polskie nie rozpocznie aktywnej polityki w zakresie normalizacji, to Polskie Normy nie będą miały statusu wiarygodnego i merytorycznie docenianego dokumentu.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego wydania miesięcznika.

Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to niewątpliwie miniony rok miał charakter bardziej rewolucyjny. 

Podczas obrad, które odbyły się w trybie zdalnym, zgromadzeni jednogłośnie wybrali Polaka.