W wywiadzie prezes PIIB mówił między innymi o swoich doświadczeniach zawodowych, o pracy w samorządzie inżynierów budownictwa, o zmianach w przepisach Prawa budowlanego.

Przedstawienie propozycji planu pracy i działań komisji na najbliższy rok oraz wybór sekretarza – to wiodące tematy podjęte na pierwszym -  w kadencji 2022-2026  - posiedzeniu Komisji ds. Etyki KR PIIB.

- W najbliższym czasie branża budowlana będzie przechodziła bardzo trudne momenty - napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, w aktualnym wydaniu „Inżyniera Budownictwa”.

Szkolenie w formie hybrydowej, w języku angielskim, organizuje Construction 2050 Alliance w dniu 18 października 2022 r. w godzinach od 11.00-13.00.

28. już spotkanie Grupy Wyszehradzkiej (V4) odbywało się od 29 września do 2 października br. na zamku Valec w okręgu Wysoczyna w Czechach. Obecni byli przedstawiciele izb inżynierów budownictwa i stowarzyszeń z 4 państw tworzących grupę, tj. Czech, Słowacji, Polski i Węgier.