Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w styczniowym wydaniu czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

W połowie kwietnia odbędzie się Kongres Budownictwa Polskiego dotyczący m.in. sytuacji kadrowej w branży. Prelegenci wezmą pod uwagę wyniki ogólnopolskiej ankiety. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym badaniu.

20 grudnia br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odbyło się I posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 15 grudnia br., dokonano podsumowania i aktualizacji budżetu izby za 2021 r., a także podjęto uchwały m.in. w sprawie wniosków przyjętych na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB.

Posiedzenie odbyło się 30 listopada br. w trybie hybrydowym. Podczas spotkania podsumowano działania związane z akcją Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa i przeprowadzono szkolenie dotyczące mediów społecznościowych.