Jakie działania podjęto w ostatnich latach w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w ramach wdrażania BIM i podniesienia poziomu wiedzy na ten temat u członków, decydentów politycznych i gospodarczych oraz całego środowiska budowlanego.

Posiedzenie odbyło się 11 lutego br. w trybie wideokonferencji. Rozmawiano o przeprowadzonych kontrolach czynności OROZ, sprawozdaniu z działalności KROZ za 2020 rok i planie pracy na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego wydania miesięcznika.

Zapraszamy do obejrzenia webinarium zorganizowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Tematem szkolenia jest cyfryzacja w procesie budowlano-inwestycyjnym. 

Wyjaśnienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące tekstu opublikowanego w styczniowym wydaniu „Inżyniera Budownictwa”.