Jestem zwolennikiem upraszczania procesu budowlanego. Niestety, propozycje rządu co do terminu wprowadzenia niektórych zmian mogą narobić więcej szkody niż pożytku - mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przedstawienie strategii PR dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, plan pracy i wybór sekretarza to tematy główne, które zostały podjęte 15 listopada podczas pierwszego posiedzenia komisji.

Wspólna narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorów odbyła się w Warszawie w Hotelu Novotel w dniach 4-5 listopada 2022 r.

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury przygotowana na prośbę prezesa KR PIIB.

Spotkanie odbyło się 17 października 2022 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził Mieczysław Grodzki, przewodniczący komisji.