Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wziął udział w zorganizowanej przez GUNB kampanii dotyczącej cyfryzacji.

Od 1 lipca 2021 r., do wniosku o pozwolenie na budowę można załączyć projekt budowlany w elektronicznej postaci. Wyjaśniamy, jak przygotować i przesłać drogą elektroniczną wniosek wraz z projektem.

Dzisiaj zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W dwudniowym, interaktywnym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy szkolenia uzyskali odpowiedzi na pytania przesłane wcześniej drogą mailową do KROZ i KSD.