Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego spotkali się 12 września br. w Warszawie na hybrydowej konferencji – debacie pod hasłem „Zawody zaufania publicznego: etyka, autonomia i społeczna odpowiedzialność”.

W trakcie spotkania komisji podsumowano szkolenia online odbywające się w pierwszym półroczu 2023 r. Przeprowadzono również analizę wniosków z okręgowych zjazdów OIIB.

Członkowie KR PIIB obradowali 6 września br. w siedzibie przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Przybyłych na posiedzenie powitał Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, prowadzący obrady w zastępstwie prezesa PIIB, który w tym czasie uczestniczył w naradach komisji senackich.

Wrześniowe posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB w całości poświęcono uaktualnieniu i modyfikacji niektórych zapisów zawartych w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB”. Ostatnie poprawki w tym dokumencie wprowadzono podczas XII Krajowego Zjazdu PIIB w 2013 r.

– Pokażmy wspólnie, że nasz samorząd angażuje się we wszystkie działania mające promować niezależność oraz gwarantować najwyższą dbałość o profesje, które reprezentujemy – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.