Zachęcamy do lektury artykułów, które znajdują się w najnowszym numerze czasopisma. To wyjątkowe wydanie przygotowane w ramach ogólnopolskiej akcji PIIB.

Serdecznie zapraszamy na webinar przygotowany przez ekspertów z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie kierowane jest do indywidualnych inwestorów.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, dbając o jakość pracy swoich członków oraz w trosce o właściwe stosowanie przepisów powszechnie obowiązujących wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W opinii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upraszczanie procedur związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie powinno zagrażać bezpieczeństwu realizowanych obiektów budowlanych.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o terminach i trybie przeprowadzenia wyborów do okręgowych i krajowych organów na kadencję w latach 2022–2026.