Razem z naszym partnerem - ubezpieczycielem Ergo Hestia - uruchomiliśmy program "Asysta Prawna dla Inżyniera". Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od dzisiaj może uzyskać pomoc prawną w ramach swojego ubezpieczenia OC. Zakres pomocy obejmuje problemy prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera budownictwa.

W poniedziałek, 6 lutego 2023 r., w Turcji miały miejsce dwa duże trzęsienia ziemi. Pierwsze, o sile 7,7, uderzyło o godzinie 04:17 w dystrykcie Pazarcık w Kahramanmaraş. Drugie trzęsienie ziemi o sile 7,6 nawiedziło dystrykt Elbistan w Kahramanmaraş o godzinie 13:24.

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budowncitwa odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Inżynierów Budownictwa. Spotkanie otworzyła przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pani Ewa Skiba oraz prezes Polskiej Izby Inżynierów Budowncitwa Mariusz Dobrzeniecki. Wśród poruszanych tematów była miedzy innymi analiza obecnej sytuacji dotyczącej zmian w prawie budowlanym, które są obecnie procedowane. Kolejnym poruszanym tematem była cyfryzacja procesu budowlanego.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Europejska Rada Izb Inżynierów (ECEC), która powstała w 2003 roku, reprezentuje 16 izb krajowych z pełnym członkostwem oraz izby mające status członków stowarzyszonych - prawie 300 tys. rzeszę uprawnionych inżynierów budownictwa. W ubiegłym roku, w celu lepszej realizacji swoich strategicznych celów (ze strategią organizacji można zapoznać się na stronie internetowej https://www.ecec.net/fileadmin/user_upload/ECEC_Strategic_Plan_2022-2024.pdf) Rada powołała, działające obok standardowych gremiów decyzyjnych – Zarządu i Zgromadzenia Generalnego, 3 grupy robocze. Grupy robocze mają skupić się na najważniejszych, aktualnych problemach wykonywania zawodu. Pierwsza z nich będzie zajmowała się regulacjami prawnymi zawodu inżyniera, druga – poszukiwaniem rozwiązań dla uzdrowienia systemu funkcjonowania zamówień publicznych i eliminacji kryterium najniższej ceny jako powszechnej praktyki w wielu krajach, trzecia grupa poświęci swoją uwagę implementacji technologii BIM.