Athenasoft zawarło porozumienie z PIIB, umożliwiając członkom PIIB dostęp do specjalnych ofert i rabatów na oprogramowania po zalogowaniu się na swoje konto w portalu PIIB.

Zachęcamy wszystkich czlonków PIIB do udziału w Konkursie wiedzy technicznej "Nowoczesny Inżynier 2024" organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Delegaci przyjęli nowy Kodeks etyki zawodowej członków PIIB i poznali najnowsze narzędzia cyfrowe stworzone przez izbę. Zatwierdzony został budżet, który pozwoli na realizację kampanii medialnej.

Spotkanie członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych odbyło się 6–8 czerwca br. w Gdańsku – Sobieszewie.

Narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów odbyła się 9–11 maja br. w Łodzi.