Wszystkim członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ich bliskim oraz sympatykom naszego samorządu zawodowego życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.

XIII posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB odbyło się 14 grudnia br. Obradowano w trybie hybrydowym.

XXXVIII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 19 listopada br. egzaminem pisemnym. Ilu kandydatów uzyskało uprawnienia budowlane w jesiennej sesji?

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2022 odbędą się 1–4 lutego. Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej OIIB, zaprasza inżynierów i techników budownictwa 2 lutego na zorganizowany przez izbę Dzień Inżyniera Budownictwa.

Narada szkoleniowa, zorganizowana przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB dla sędziów i rzeczników PIIB oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z udziałem przedstawicieli GUNB.