Takiego wydarzenia nie było jeszcze w historii Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: niemal 1500 członków i sympatyków izby świętowało wspólnie jubileusz 20-lecia.

Spotkanie w trybie online odbyło się 10 maja br. Członkowie Prezydium KR PIIB omówili projekty dokumentów oraz sprawy organizacyjne związane z XXII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB.

– To dobry moment do wielopoziomowej debaty o kierunkach rozwoju i podejmowanych działaniach – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W kwietniu 2023 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa. Posiedzenia zostały zwołane i przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.