Informacja nt. współpracy z zagranicą okręgowych izb oraz PIIB, przedstawienie planu pracy i zadań komisji, wybór sekretarza – to tematy podjęte na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu komisji Współpracy z Zagranicą.

W sobotę 24 września br. inżynierowie budownictwa wzięli udział w Pikniku Rodzinnym Zawodów Zaufania Publicznego. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, a okazją była pierwsza rocznica powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się 28 września br. w trybie hybrydowym. Członkowie organu omówili m.in. projekt uchwały w sprawie terminarza działań przygotowawczych do XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego oraz wysłuchali informacji na temat działań Wydawnictwa PIIB.

W dniach 18-20 września 2022 r. w Olsztynie odbyła się narada szkoleniowa członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych. Organizatorem narady była Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przy współpracy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla przewodniczących i reprezentantów OKR, odbyło się 8–10 września br.