Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury przygotowana na prośbę prezesa KR PIIB.

Spotkanie odbyło się 17 października 2022 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prowadził Mieczysław Grodzki, przewodniczący komisji.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu.

Kolejne już posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w kadencji 2022–2026 odbyło się 25 października br. Jego głównym tematem był plan pracy komisji.

Konfederacja Budowniczych Ukrainy, z którą PIIB pozostaje w kontakcie, zorganizowała 19 października br. międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Mimo trwającej wojny władze naszego sąsiada już teraz myślą o odbudowie.