Posiedzenie odbyło się 18 listopada br. w trybie wideokonferencji. Rozmawiano o aktualizacji budżetu na 2020 r. i wnioskach przyjętych na XIX Krajowym Zjeździe PIIB.

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca systemu zgłaszania problemów w zakresie handlu z krajami trzecimi.

Warunki prawne nakładania przez organy nadzoru budowlanego grzywien w drodze mandatu karnego na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Za nami uroczyste nadanie tytułów Kreator Budownictwa 2020 roku, podczas którego już po raz dziesiąty wyróżniono osoby, firmy oraz produkty kreujące rynek budowlany.

W publikacji MRPiT uwzględnione zostały najistotniejsze kwestie, ale i różne aspekty prowadzonej działalności istotne dla przedsiębiorcy.