– Podstawą sprawiedliwego państwa jest wypracowanie przepisów prawa, które nie będą faworyzowały żadnej ze stron i które zabezpieczą interesy oraz możliwość profesjonalnego wypełniania obowiązków każdej z grup zawodowych – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie, uczestniczyli przewodniczący organów krajowych. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XXII Krajowego Zjazdu PIIB.

IV posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB odbyło się 23 maja br. Głównym przedmiotem obrad były zagadnienia związane z organizacją szkoleń dla członków izby i informowaniem o możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Takiego wydarzenia nie było jeszcze w historii Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: niemal 1500 członków i sympatyków izby świętowało wspólnie jubileusz 20-lecia.