XXXVII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym. 

Wielu inżynierów budownictwa może zadawać sobie pytanie, co takiego się wydarzyło u progu trzeciego tysiąclecia ery nowożytnej, że zawodowi budowniczowie formalnie obdarzeni zostali zaufaniem publicznym... 

– Szybko nauczyliśmy się działać w warunkach zdalnego kontaktu – napisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, na łamach czerwcowego „Inżyniera Budownictwa”.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułów, które znajdują się w najnowszym numerze czasopisma.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Adama Boridko – Członka Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.