W trakcie posiedzenia, które odbyło się w trybie hybrydowym, omówione zostały przygotowania do XXX spotkania Grupy Wyszehradzkiej w 2024 r. oraz udział polskich inżynierów w odbudowie Ukrainy.

W siedzibie PIIB w Warszawie 2 czerwca br. odbyła się całodzienna narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących OKR, w której wzięły udział 22 osoby.

– Podstawą sprawiedliwego państwa jest wypracowanie przepisów prawa, które nie będą faworyzowały żadnej ze stron i które zabezpieczą interesy oraz możliwość profesjonalnego wypełniania obowiązków każdej z grup zawodowych – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W spotkaniu, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie, uczestniczyli przewodniczący organów krajowych. Podczas obrad dyskutowano m.in. o przygotowaniach do XXII Krajowego Zjazdu PIIB.