Podsumowanie pracy izby. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium okręgowej radzie. Omówienie sytuacji gospodarczej i problemów budownictwa. Tak przebiegał XXII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Delegaci zatwierdzili sprawozdania organów statutowych izby okręgowej z działalności w 2022 r., udzielili absolutorium Okręgowej Radzie oraz uchwalili budżet KUP OIIB na 2023 r. Ważnym tematem zjazdu był status inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Rekordowa frekwencja podczas XXII Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów, który odbywał się 20-21 kwietnia w trybie zdalnym.

W siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo 22 kwietnia br. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięło 69 delegatów ze 116 uprawnionych.

XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB odbył się 22 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięło w nim udział 118 delegatów spośród 147 uprawnionych. Frekwencja wyniosła 80,3%.