Drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB odbyło się 25 kwietnia br. Spotkanie prowadziła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczył  również Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB oraz mediatorzy PIIB.

XXII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 21 kwietnia br. W tym roku zdecydowano się, po raz pierwszy w historii izby, na zorganizowanie go poza Łodzią. Wydarzenie było połączone ze szkoleniem.

Podsumowanie pracy izby. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium okręgowej radzie. Omówienie sytuacji gospodarczej i problemów budownictwa. Tak przebiegał XXII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej OIIB.

Delegaci zatwierdzili sprawozdania organów statutowych izby okręgowej z działalności w 2022 r., udzielili absolutorium Okręgowej Radzie oraz uchwalili budżet KUP OIIB na 2023 r. Ważnym tematem zjazdu był status inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

Rekordowa frekwencja podczas XXII Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów, który odbywał się 20-21 kwietnia w trybie zdalnym.