W programie spotkania znalazła się informacja na temat SEOD, przygotowanie do wdrożenia PayU oraz szkolenie z zakresu budżetowania i controllingu finansowego.

W siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Public Relations powołanej przez Krajową Radę PIIB.

Dwudniowy XXII Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej OIIB odbył się 13-14 kwietnia br. w trybie online. Wzięło w nim udział 153 delegatów.

Obrady XXII Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się 15 kwietnia br. Uczestniczyło w nich 114 ze 152 delegatów.

W Audytorium im. Ryszarda Bagińskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbył się 15 kwietnia br. XXII Zjazd Sprawozdawczy Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.