Do testu pisemnego w XLIII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3209 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3400 kandydatów.

 

Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane rozpoczęła się 24 maja br. egzaminem pisemnym, który został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 10.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 egzamin zdawali kandydaci  w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

Do egzaminu pisemnego w XLIII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3209 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3400 kandydatów. Średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 89,5%, natomiast ustnego – 78,56%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 83,87%.

 

2671 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1183 osób), a najmniej, bo tylko 49 osób w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz 27 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. W tej sesji, podobnie jak w poprzedniej, nikt nie przystąpił do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

 

Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (429), następnie w Śląskiej OIIB (278), Wielkopolskiej OIIB (244) i Małopolskiej OIIB (243).

 

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w XLIII sesji egzaminacyjnej.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot. stock.adobe.com/kuprevich