W siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo 22 kwietnia br. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięło 69 delegatów ze 116 uprawnionych.

XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB odbył się 22 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięło w nim udział 118 delegatów spośród 147 uprawnionych. Frekwencja wyniosła 80,3%.

XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB odbył się 22 kwietnia br. Obrady otworzył Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady PDK OIIB, witając przybyłych delegatów i gości. W zjeździe uczestniczyło 92 ze 144 delegatów.

96 delegatów, 17 przyjętych uchwał i 4 godziny prac – tak w liczbach opisać można XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 21 kwietnia br. w Lublinie.

W gmachu Stalexportu w Katowicach 22 kwietnia br. o godz. 9.00 rozpoczął się XXII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. Uczestniczyło w nim 170 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.