Obrady XXII Zjazdu MOIIB odbyły się 14 kwietnia br. w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniu 28 marca 2023 r. w formule online odbyło się posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.

Stacjonarne posiedzenie prowadzone przez Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa KR PIIB, odbyło się 5 kwietnia br. Wzięli w nim udział przewodniczący i przedstawiciele wszystkich organów statutowych.

Branża budowlana należy do sektorów najmocniej odczuwających negatywne skutki rosnących cen. Na pytanie, jaki wpływ ma inflacja na rynek budowlany, odpowiadają członkowie Komitetu Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej.

Życzę wszystkim, a szczególnie inżynierom budownictwa i ich najbliższym, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były spokojem, miłością i odpoczynkiem w rodzinnym gronie.