XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB odbył się 22 kwietnia br. Obrady otworzył Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady PDK OIIB, witając przybyłych delegatów i gości. W zjeździe uczestniczyło 92 ze 144 delegatów.

96 delegatów, 17 przyjętych uchwał i 4 godziny prac – tak w liczbach opisać można XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 21 kwietnia br. w Lublinie.

W gmachu Stalexportu w Katowicach 22 kwietnia br. o godz. 9.00 rozpoczął się XXII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. Uczestniczyło w nim 170 spośród 219 delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji.

W programie spotkania znalazła się informacja na temat SEOD, przygotowanie do wdrożenia PayU oraz szkolenie z zakresu budżetowania i controllingu finansowego.

W siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Public Relations powołanej przez Krajową Radę PIIB.