Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W kwietniu 2023 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji KR PIIB do spraw przygotowania zmian przepisów prawa. Posiedzenia zostały zwołane i przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podczas spotkania przedstawione zostały informacje na temat sprawozdań organów PIIB za 2022 r., zatwierdzono również projekt budżetu izby na 2024 r., który zostanie przedłożony Krajowemu Zjazdowi PIIB w czerwcu br.

Drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB odbyło się 25 kwietnia br. Spotkanie prowadziła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca komisji. W posiedzeniu uczestniczył  również Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB oraz mediatorzy PIIB.

XXII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 21 kwietnia br. W tym roku zdecydowano się, po raz pierwszy w historii izby, na zorganizowanie go poza Łodzią. Wydarzenie było połączone ze szkoleniem.