– Efekty pracy z BIM są  nieporównywalne – powiedział w rozmowie z dziennikarką Polskiego Radia Białystok Jacek Szumski, członek Komisji ds. BIM Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dwudniowe obrady XX Zjazdu Sprawozdawczego PIIB dobiegły końca. Delegaci podjęli 31 uchwał poprzez głosowanie w trybie online.

Relacja ze spotkania, na którym omówiono wyniki przeprowadzonych kontroli oraz plan działania na drugie półrocze 2021 r.

W tym tygodniu, po raz drugi w historii PIIB, odbędą się obrady najwyższego organu Krajowej Izby przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Obradujący omówili bieżące sprawy i podjęli uchwałę dotyczącą współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z organizacją buildingSMART.