Do 31 sierpnia można przesyłać zgłoszenia od instytucji publicznych oraz firm biorących udział w przetargach, które chcą zaprezentować swoje przedsięwzięcia.

Tegoroczna wiosenna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym.

Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wziął udział w zorganizowanej przez GUNB kampanii dotyczącej cyfryzacji.

Od 1 lipca 2021 r., do wniosku o pozwolenie na budowę można załączyć projekt budowlany w elektronicznej postaci. Wyjaśniamy, jak przygotować i przesłać drogą elektroniczną wniosek wraz z projektem.

Dzisiaj zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.