Wprowadzanie zmian Prawa budowlanego w tym zakresie podzielono na kilka etapów. Warto wiedzieć od kiedy dokładnie nowe przepisy będą miały zastosowanie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyjnej. Egzamin zaplanowano na 26 lutego 2021 r.

Moc serdecznych życzeń z okazji Nowego Roku 2021.

W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z budżetem, wnioskami przyjętymi na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB, sprawozdaniami z zebrań szkoleniowych organów PIIB i działaniami wydawnictwa PIIB.

Podczas XXVIII Zebrania Delegatów PZITS wybrano nowego prezesa, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT.