Uroczystość odbyła się 25 stycznia br. w siedzibie PIIB. W spotkaniu noworocznym uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych, instytutów, stowarzyszeń i samorządów zawodowych, przewodniczący organów krajowych PIIB oraz członkowie Krajowej Rady PIIB.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Bromirskiego, wieloletniego członka Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.

Posiedzenie Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. organizacji jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa odbyło się 12 stycznia br.

Nowa publikacja Łódzkiej OIIB to unikatowy na rynku wydawniczym zbiór przykładów projektowania według Eurokodów konstrukcji wykonanych z różnych materiałów budowlanych.

Prawo budowlane kształtowało się na obszarze Polski w okresie zaborów. Obowiązywały wówczas trzy odrębne systemy: pruski, austriacki i rosyjski, które znacznie się różniły między sobą charakterem zabudowy oraz jakością obiektów budowlanych.