Posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się hybrydowo 16 listopada 2022 r. Członkowie organu omówili m.in. schemat sprawozdań za 2022 r., projekt uchwały w sprawie  zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB oraz wysłuchali informacji na temat wniosków przyjętych na XXI Krajowym Zjeździe PIIB.

Uroczysta gala Kreator Budownictwa Roku 2022 odbyła się 17 listopada w Pałacyku Otrębusy pod Warszawą. Już po raz dwunasty zostały wyróżnione osoby, firmy oraz produkty i inwestycje kreujące rynek budowlany.

Jestem zwolennikiem upraszczania procesu budowlanego. Niestety, propozycje rządu co do terminu wprowadzenia niektórych zmian mogą narobić więcej szkody niż pożytku - mówi Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przedstawienie strategii PR dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, plan pracy i wybór sekretarza to tematy główne, które zostały podjęte 15 listopada podczas pierwszego posiedzenia komisji.

Wspólna narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorów odbyła się w Warszawie w Hotelu Novotel w dniach 4-5 listopada 2022 r.