PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepisów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egzaminów w 2021 r.

Ukazał się już kolejny tegoroczny numer czasopisma. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością.

Narada szkoleniowa przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z członkami krajowego oraz okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowymi i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej PIIB odbyła się 25 listopada 2020 r. w Warszawie.

Jak wyglądają zasady potwierdzania i nadzorowania praktyki zawodowej w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów.

Podczas dwudniowej konferencji eksperci z branży omówią aktualne ważne tematy w zakresie prowadzonych badań, rozwiązań, trendów w branży renowacji i konserwacji zabytków.