W tym tygodniu, po raz drugi w historii PIIB, odbędą się obrady najwyższego organu Krajowej Izby przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Obradujący omówili bieżące sprawy i podjęli uchwałę dotyczącą współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z organizacją buildingSMART.

XXXVII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym. 

Wielu inżynierów budownictwa może zadawać sobie pytanie, co takiego się wydarzyło u progu trzeciego tysiąclecia ery nowożytnej, że zawodowi budowniczowie formalnie obdarzeni zostali zaufaniem publicznym... 

– Szybko nauczyliśmy się działać w warunkach zdalnego kontaktu – napisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, na łamach czerwcowego „Inżyniera Budownictwa”.