Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta” dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.

W dniach 3-5 listopada br. w systemie hybrydowym odbyło się 75. Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, w którym wzięli udział delegaci z krajów członkowskich oraz zaproszeni goście.

– Nadchodzi nowelizacja prawa budowlanego, która od przyszłego roku zdecydowanie wpłynie na funkcjonowanie naszego zawodu – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.