Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W dwudniowym, interaktywnym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy szkolenia uzyskali odpowiedzi na pytania przesłane wcześniej drogą mailową do KROZ i KSD.

– Efekty pracy z BIM są  nieporównywalne – powiedział w rozmowie z dziennikarką Polskiego Radia Białystok Jacek Szumski, członek Komisji ds. BIM Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dwudniowe obrady XX Zjazdu Sprawozdawczego PIIB dobiegły końca. Delegaci podjęli 31 uchwał poprzez głosowanie w trybie online.

Relacja ze spotkania, na którym omówiono wyniki przeprowadzonych kontroli oraz plan działania na drugie półrocze 2021 r.