Przedmiotem badania jest prototyp oficjalnej aplikacji rządowej e-budownictwo. Opinie użytkowników zbierane są tylko do końca tego tygodnia!

Jest już dostępna elektroniczna wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.

Słowa uznania i szacunku zostały ujęte w specjalnym apelu, który Polska Izba Inżynierów Budownictwa skierowała do przedstawicieli medycznych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została rozszerzona o zagadnienia umożliwiające sporządzanie projektów i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.

X posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się 4 grudnia 2020 r. Omówiono m.in. szkolenia online, które budzą duże zainteresowanie inżynierów budownictwa.