– Staram się tak zarządzać, żeby we wszystkich aspektach łączyć interesy okręgów z interesami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – z Mariuszem Dobrzenieckim, prezesem Krajowej Rady PIIB, rozmawia Radosław Wojnowski, rzecznik prasowy PIIB.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak usprawnić pracę samorządu liczącego ponad 118 tys. członków zrzeszonych w 16 okręgach, które obsługuje 17 biur? Czy można ujednolicić procedury, by wymiana pism lub wniosków zajmowała mniej czasu? Na pytania Joanny Karwat odpowiada Roman Karwowski, przewodniczący Zespołu do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Krajowej Rady PIIB oraz przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB.

Wiele zmian, sporo nowości i jasny kierunek rozwoju Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – tak wyglądał Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Delegaci udzielili absolutorium za poprzedni rok, uchwalili zmiany statutowe, w regulaminie Krajowej Rady oraz zasadach gospodarki finansowej izby. Przeprowadzono także wybory uzupełniające do organów statutowych.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Do egzaminu pisemnego w okręgowych izbach przystąpiło 3099 kandydatów, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3309 osób.