Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw związanych z przygotowaniem rocznych sprawozdań oraz zbliżającymi się zjazdami w okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu nowych generacji Eurokodów, diagnozowania konstrukcji, oceny stanu technicznego obiektów oraz metod napraw i wzmocnień.

Budownictwo do swojego rozwoju potrzebuje nie tylko przyjaznego środowiska regulacyjnego, ale przede wszystkim dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr.

Tytuł szkolenia to "Elektroniczny Dziennik Budowy - praktyczne narzędzie do prowadzenia dziennika budowy".

Artykuł na temat aktualizacji strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM-u (Building Information Modeling).