We wszystkich okręgowych izbach do testu XXXVI sesji egzaminacyjnej dopuszczono 3408 kandydatów. Ostatecznie podeszły do egzaminu 2702 osoby. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB ogłosiła wyniki pisemnej części.

W serwisie internetowym Muratorplus.pl ukazał się wywiad z Renatą Staszak, przewodniczącą Rady Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet życzę wszystkim Paniom pracującym w budownictwie zdrowia i sił oraz pomyślności i wielu sukcesów.

Opracowania przydatne zarówno doświadczonym inżynierom od lat wykonującym przeglądy okresowe, jak również osobom rozpoczynającym pracę w tym obszarze.

Artykuł jest rozwinięciem tez zaprezentowanych przez autora podczas debaty „Nowe technologie w budownictwie”, która się odbyła 1 lutego 2021 r. podczas III Forum Gospodarczego Budownictwa „Build 4 Future”.