Omówienie spraw zgłoszonych do mediatorów PIIB oraz wstępne propozycje zmian zapisów w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB – to główne tematy, które poruszali obradujący.

Obrady członków Prezydium KR PIIB odbyły się 13 grudnia 2022 r. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumowała wyniki jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Od 1 stycznia 2023 r. czasopisma „Inżynier Budownictwa” i „Przewodnik Projektanta” dostępne będą dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyłącznie w wersji elektronicznej.

W dniach 3-5 listopada br. w systemie hybrydowym odbyło się 75. Walne Zgromadzenie Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, w którym wzięli udział delegaci z krajów członkowskich oraz zaproszeni goście.