Przedstawiciele europejskich organizacji inżynierów budownictwa, które zrzesza Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) utworzona w 1985 r., spotkali się 5–7 października br. na Litwie.

Organizatorem spotkania była Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB przy współudziale Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Narada odbyła się 1–3 października br. w Bydgoszczy. Wzięło w niej udział 96 członków komisji rewizyjnych.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 27 września br., członkowie organu omówili projekt terminarza działań przygotowawczych do XXIII Krajowego Zjazdu PIIB oraz prowizorium budżetowe na 2024 r.

– Samorząd zawodowy jest i musi być apolityczny. Nie może stawać po żadnej ze stron sporu politycznego poza jedną – inżynierami – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.