Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Koleżankom i Kolegom – członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz jej sympatykom najlepsze życzenia pokoju, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Obrady odbyły się 6 kwietnia br. w trybie hybrydowym. Członkowie Prezydium KR PIIB zapoznali się z projektami sprawozdań z działalności w 2021 r. krajowych organów statutowych.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie KKS PIIB odbyło się 22 marca br. W wideokonferencji udział wzięli Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, oraz Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

– Musimy się liczyć z pewnym wyhamowaniem oraz nowymi poziomami względnej równowagi w budownictwie – napisał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, na łamach kwietniowego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w kwietniowym numerze czasopisma „Inżynier Budownictwa”.