Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw (COSiW) Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mający ponad 60-letnie doświadczenie, organizuje jednodniowe szkolenie na temat budowy i zasady działania systemów bloków jądrowych elektrowni oraz systemów automatyki i sterowania stosowanych w energetyce jądrowej. Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów zaangażowanych w inwestycje związane z elektrowniami jądrowymi o dużej mocy oraz obiektami wykorzystującymi małe reaktory modułowe (SMR-y).

W warszawskim Teatrze Sabat 3 października br. miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Budowlanych. Przybyli przedstawiciele władz państwowych, samorządu, instytucji naukowych, związków, izb, stowarzyszeń branżowych, a także pracodawcy oraz związkowcy.

Narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów odbyła się 11–13 października br. w Krakowie.

5–7 października br. odbyło się 29. spotkanie izb i stowarzyszeń inżynierów budownictwa Grupy Wyszehradzkiej. Krajem goszczącym i organizującym tegoroczne spotkanie była Słowacja.