Pierwsze posiedzenie Prezydium Krajowej Rady w 2023 roku odbyło się 25 stycznia w formule hybrydowej, przy obecności Przewodniczących organów Krajowych. Z upoważnienia Prezesa Mariusza Dobrzenieckiego obrady prowadził wiceprezes Mieczysław Grodzki.

Drugie w obecnej kadencji posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB odbyło się 22 lutego br. w Warszawie, w trybie hybrydowym. Obrady prowadził Przewodniczący kol. Andrzej Pawłowski. Z członkami Komisji spotkał się Prezes PIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz nowy Dyrektor Krajowego Biura Wojciech Surowiecki.

W dniu 21 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenia KUDZ PIIB, którego głównym przedmiotem było podsumowanie szkoleń w PIIB wraz z przyjęciem sprawozdania KUDZ z działalności w 2022 roku.

– Chcemy, aby cyfryzacja była wspólnym sukcesem całej branży, a nie wspólnym problemem – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.