Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edmunda (Macieja) Janica – Członka Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Osoba uprawniona powinna przeprowadzić kontrolę tych elementów, które może kontrolować w ramach swoich uprawnień.

W trakcie posiedzenia omówiono liczne sprawy związane ze stanem realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa i dwoma projektami ustaw przygotowanymi przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. 

W trudnej sytuacji pandemicznej samorząd zawodowy inżynierów budownictwa musiał znaleźć nowe formy i metody działania, aby spełnić oczekiwania swoich członków. Tym bardziej że w okresie ustawowych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki branża budowlana nie zwolniła tempa produkcji.