Moc serdecznych życzeń z okazji Nowego Roku 2021.

W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z budżetem, wnioskami przyjętymi na ostatnim Krajowym Zjeździe PIIB, sprawozdaniami z zebrań szkoleniowych organów PIIB i działaniami wydawnictwa PIIB.

Podczas XXVIII Zebrania Delegatów PZITS wybrano nowego prezesa, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT.

Przedmiotem badania jest prototyp oficjalnej aplikacji rządowej e-budownictwo. Opinie użytkowników zbierane są tylko do końca tego tygodnia!

Jest już dostępna elektroniczna wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.