Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem publikację „Praktyczny poradnik dla inwestora” opracowaną i wydaną przez PZITB – Oddział Warszawski.

Niektóre z zaproponowanych przez rząd zmian przepisów mogą pogorszyć sytuację przedsiębiorców oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Dlatego PIIB, wraz z reprezentantami innych zawodów zaufania publicznego, apeluje o sprawiedliwy system podatkowy.

Odpowiedzi ubezpieczyciela na pytania zadawane przez inżynierów budownictwa. 

W trakcie sierpniowych obrad Prezydium Krajowej Rady PIIB omówiono przebieg XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, głosowano również w sprawach związanych z finansami PIIB oraz regulaminem organizacji zebrań obwodowych.