Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Latoszek Krzysztof Paweł

Przewodniczący:
Krzysztof Paweł Latoszek

MAZ/WM/0686/01
Zastępca przewodniczącego: Jan Boryczka ŁOD/IE/0010/02
Zastępca przewodniczącego: Eugeniusz Hotała DOŚ/BO/5329/01
Sekretarz: Wojciech Biliński MAP/BO/3141/01
Członek prezydium: Andrzej Władysław Gałkiewicz ZAP/BO/1246/01
Członek prezydium: Janusz Jasiona SLK/BT/2683/04
Członek prezydium: Piotr Koczwara LBS/BO/2188/01
Członkowie:
Radosław Wojciech Buczek WAM/IE/0247/01
Elżbieta Daszkiewicz OPL/BO/0798/01
Anna Patrycja Głębocka WKP/BO/0021/20
Tomasz Grzeszczak LUB/BT/0138/08
Eugeniusz Koda MAZ/WM/5185/01
Jacek Kołodziej KUP/BO/1078/01
Lech Mrowicki POM/IS/3301/02
Elżbieta Nowicka-Słowik SLK/BO/3077/01
Stefan Szałkowski SWK/BO/0671/01
Jarosław Śliwa PDK/BO/0776/03