Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Zdunek Marian

Przewodniczący:
Marian Zdunek

WAM/BO/3100/01
Pierwszy zastępca: Józef Pączek POM/BO/3722/01
Drugi zastępca: Roma Rybiańska DOŚ/BO/0011/01
Sekretarz: Renata Łabędź MAP/IS/0825/01
Członkowie:
Krystyna Chocianowicz WKP/BO/0511/01
Stanisław Dołęgowski PDK/BO/0873/01
Krzysztof Dudek KUP/BM/0433/01
Mirosław Gruszecki LBS/BO/0148/10
Wojciech Hanuszkiewicz ŁOD/BO/1227/02
Piotr Król MAZ/WM/7016/01
Władysław Król LUB/IS/0622/01
Ryszard Feliks Kruszewski PDL/WM/0740/01
Gilbert Okulicz-Kozaryn DOŚ/BO/0184/22
Zenon Panicz SLK/IE/1591/02
Andrzej Pieniążek SWK/IS/0508/01
Tadeusz Sopata SLK/BO/9195/03
Andrzej Tabor MAZ/IS/5619/01