Posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

9 lutego 2023 r.

11 maja 2023 r.

12 października 2023 r.

12 lutego 2024 r.

 

 

Posiedzenia niejawne składu orzekającego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

 

9 lutego 2023 r. - 1 sprawa w składzie 3-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

2 marca 2023 r. - 2 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

13 kwietnia 2023 r. - 3 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

6 lipca 2023 r. - 3 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

31 sierpnia 2023 r. - 3 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

18 grudnia 2023 r. - 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

25 stycznia 2024 r. - 2 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)