Terminy posiedzeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

 

28 stycznia 2021 r. posiedzenie niejawne składu orzekającego.
- 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
- 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

17 lutego 2020 r. posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego