Terminy posiedzeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

 

8 lutego 2022 (posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego)

22 lutego 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
 - 1 sprawa w składzie 3-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

23 lutego 2022 (rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego)
 - 1 sprawa w składzie 3-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

9 marca 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
 - 3 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

12 kwietnia 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
 - 3 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

21 kwietnia 2022 (rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego)
 - 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

25 maja 2022 (posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego)

 

3 czerwca 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
 - 5 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
 - 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

9 czerwca 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
 - 2 sprawy w składzie 3-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
 - 2 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

23 sierpnia 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
3-sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

22 września 2022 (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
2-sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)
4 sprawy w składzie 3-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)

3 listopada 2022 (posiedzenie KSD)

4-5 listopada 2022 (narada szkoleniowa sędziów i rzeczników)

16 grudnia 2022 r. (posiedzenie niejawne składu orzekającego)
3-sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa).