Terminy posiedzeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB:

6 lutego 2020 r. posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

18 marca 2020 r. posiedzenie niejawne składu orzekającego
- 2 sprawy w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność zawodowa)
- 1 sprawa w składzie 5-osobowym (odpowiedzialność dyscyplinarna)

23 kwietnia 2020 r. posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.