Krajowa Komisja Rewizyjna

Zdunek Marian

Przewodniczący:
Urszula Kallik

SLK/BO/2677/01
Zastępca przewodniczącej: Anna Ficner DOŚ/BO/1413/01
Zastępca przewodniczącej: Jarosław Suchora PDK/BO/0793/03
Sekretarz: Daniel Opoka MAZ/BO/0470/16
Członkowie:
Błażej Janiszewski KUP/IS/0785/01
Franciszek Mackojć WAM/BD/1561/01
Joanna Małachowska POM/BD/0427/10
Sławomir Najgiebauer ŁOD/BO/0933/02
Danuta Prażmowska-Sobota MAP/IE/4840/01