Terminarz posiedzeń

Prezydium KKR PIIB i Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w II półroczu 2020 roku

( IV kwartał – wrzesień, listopad, grudzień)

 Terminarz posiedzeń Prezydium KKR PIIB:

16.09.2020 r. ( środa)                - formuła: Whats App

4.11.2020 r. ( środa )          -  formuła: Whats App

2.12.2020 r. ( środa)                -    formuła: Whats App

Terminarz posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB:

15.10.2020 r. ( czwartek )         –   formuła: wideokonferencja

10.12.2020 r. ( czwartek )         – formuła: wideokonferencja

Szkolenie dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych OIIB

6.11.2020 r. ( piątek w  godz. 11.00 – 15.00)  –  formuła on-line

 

Uwaga! W  związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną termin i formuła posiedzeń mogą ulec zmianie.