TERMINARZ POSIEDZEC KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

rok 2020 r.

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

PREZYDIUM KKK

16 stycznia

19 listopada

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

20 lutego             KKK          
16 czerwca          (KKK i OKK)

 8  pazdziernika   (KKK i OKK)

17 grudnia           KKK

 

TERMINY SESJI W ROKU 2020

XXXV sesja  egzaminacyjna - 4 września 2020

XXXVI sesja  egzaminacyjna - 4 grudnia 2020 - termin odwołany

TERMINY SESJI W ROKU 2021

XXXVI sesja  egzaminacyjna - 26 luty

 XXXVII sesja  egzaminacyjna - 28 maja

 XXXVIII sesja  egzaminacyjna - 19 listopada