Krajowa Rada

Prezydium:

Prezes: Zbigniew Kledyński MAZ/WM/3901/01
Wiceprezes: Rawicki Zygmunt
MAP/BO/0822/01
Wiceprezes: Pawłowski Andrzej DOŚ/BO/0015/01
Sekretarz: Gawęcka Danuta WKP/BO/1105/01
Zastępca sekretarza: Piotrowski Tomasz MAZ/BO/0488/11
Skarbnik: Jaworski Andrzej MAZ/BM/1547/01
Zastępca skarbnika: Karolak Dariusz MAZ/BO/1075/04
Członek Prezydium: Okulicz-Kozaryn Gilbert PDL/BO/1009/01
Członek Prezydium: Kluska Józef SLK/IE/0805/01

Członkowie:

Abramek Wiktor OPL/BO/1214/01
Bobkiewicz Jan ZAP/BO/3720/02
Boryczko Mirosław MAP/BO/0214/04
Bosy Ewa LBS/BO/0013/04
Buszka Franciszek SLK/BO/3712/01
Cegielnik Andrzej LBS/BO/2061/01
Dobrzeniecki Mariusz WAM/BO/0479/01
Dubik Grzegorz PDK/BO/0416/02
Durak Tadeusz SWK/BO/1631/01
Filipowicz Piotr ŁOD/BO/0222/02
Gieroba Joanna LUB/BM/0362/01
Grodzki Mieczysław MAZ/BO/6060/01
Janic Edmund SLK/BO/1145/02
Kamiński Wacław PDK/BO/0181/02
Kamiński Wojciech PDL/IE/0583/01
Karczmarczyk Stanisław MAP/BO/3353/01
Karwowski Roman SLK/BO/0293/01
Kukliński Jarosław WAM/IE/1349/01
Lulis Roman Adam MAZ/BD/4236/02
Malec Barbara ŁOD/BO/0980/02
Meyer Zygmunt ZAP/BO/0197/09
Okuń Mariusz MAZ/BO/1060/04
Płaza Wojciech SWK/BD/0523/01
Podhorecki Adam KUP/BO/1992/01
Rak Adam OPL/WM/0001/01
Rogowicz Franciszek POM/BM/4130/02
Staszak Renata KUP/BO/2361/01
Stroński Jerzy WKP/IS/4807/01
Szczepański Janusz DOŚ/BO/4330/01
Szer Jacek ŁOD/BO/0691/02
Szewczyk Wojciech LUB/BD/0851/01
Szymczak Włodzimierz MAZ/IS/3285/02
Świerczyńska Maria SLK/BO/6029/01
Wośkowiak Zenon WKP/IE/5701/01

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący: Latoszek Krzysztof Paweł MAZ/WM/0686/01
Zastępca przewodniczącego: Biliński Wojciech MAP/BO/3141/01
Zastępca przewodniczącego: Król Paweł MAZ/BO/2515/01
Sekretarz: Jasiona Janusz SLK/BT/2683/04
Członek prezydium: Boryczka Jan ŁOD/IE/0010/02
Członek prezydium: Hotała Eugeniusz DOŚ/BO/5329/01
Członek prezydium: Szałkowski Stefan SWK/BO/0671/01

Członkowie:

Barczyński Andrzej WKP/IS/0145/01
Buczek Radosław WAM/IE/0247/01
Daszkiewicz Elżbieta OPL/BO/0798/01
Grzeszczak Tomasz LUB/BT/0138/08
Koczwara Piotr LBS/BO/2188/01
Kołodziej Jacek KUP/BO/1078/01
Motylak Krzysztof ZAP/BO/2336/01
Mrowicki Lech POM/IS/3301/02
Nowicka – Słowik Elżbieta SLK/BO/3077/01
Śliwa Jarosław PDK/BO/0776/03

 

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący: Zdunek Marian WAM/BO/3100/01
Zastępca przewodniczącego: Pączek Józef POM/BO/3722/01
Sekretarz: Rybiańska Roma DOŚ/BO/0011/01

Członkowie:

Chocianowicz Krystyna WKP/BO/0511/01
Dołęgowski Stanisław PDK/BO/0873/01
Duda Andrzej OPL/BO/1462/01
Dudek Krzysztof KUP/BM/0433/01
Hanuszkiewicz Wojciech ŁOD/BO/1227/02
Kruszewski Ryszard Feliks PDL/WM/0740/01
Leniak Andrzej LUB/BM/0278/01
Łabędź Renata MAP/IS/0825/01
Panicz Zenon SLK/IE/1591/02
Putkiewicz Jerzy MAZ/BO/0280/09
Sławińska Małgorzata SWK/BD/1367/01
Szarkowski Wiesław ZAP/BO/1462/01
Tabor Andrzej MAZ/IS/5619/01
Twardosz-Michniewska Barbara SLK/IS/4375/01

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Kallik Urszula SLK/BO/2677/01
Zastępca przewodniczącej: Włodarczyk Konrad MAZ/BO/7254/01
Sekretarz: Prażmowska-Sobota Danuta MAP/IE/4840/01

Członkowie:

Boguta Leszek LUB/WM/1695/01
Ciuńczyk Krzysztof PDL/IS/0231/06
Ficner Anna DOŚ/BO/1413/01
Miksa Tadeusz ŁOD/BO/0525/02
Suchora Jarosław PDK/BO/0793/03
Witczak Jerzy WKP/WM/0175/13

 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Koordynator: Jońca Agnieszka ŁOD/BD/0990/02
Molencki Mieczysław OPL/BD/1608/02
Stojewski Stanisław DOŚ/BO/1681/01
Szleper Waldemar SLK/BO/1445/02
Walasek Dariusz MAZ/BO/2553/01
Zackiewicz Marek POM/BO/5510/01