Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.

 

W skład Zespołu SEOD wchodzą:

  1. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
  2. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
  3. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
  4. Szer Jacek - Łódzka OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 23/R/22 z dnia 13 lipca 2022 r.; uchwałą Prezydium nr 4/P/22 z 3 sierpnia 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 26/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmienionej uchwałą Prezydium nr 5/P/22 z dnia 28 września 2022 r. zatwierdzoną uchwałą KR nr 39/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 53/R/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.; zmienionej uchwałą nr PIIB/KR/0018/2023 z dnia 6 września 2023 r.; uchwałą nr PIIB/KR/0024/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.