Powołuje się Zespół Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw organizacji 30 posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:

  • kol. Roman Karwowski – przewodniczący,
  • kol. Zygmunt Rawicki,
  • kol. Andrzej Pawłowski.

Celem Zespołu jest przygotowanie, w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, 30 posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce w roku 2024, zwanego dalej "Posiedzeniem".

Powołano na podstawie uchwały nr 49/R/22