Komisja ds. przygotowania zmian przepisów prawa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Radziewskiemu.

 

Przedmiotem prac Komisji jest przygotowanie, na podstawie propozycji okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz członków izby, zmian przepisów powszechnie obowiązujących z zakresu budownictwa, w tym ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Radziewski Tomasz - Przewodniczący, Śląska OIIB;
 2. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata - Dolnośląska OIIB,
 3. Zarzycki Rafał - Dolnośląska OIIB,
 4. Szcześniak Zbigniew - Lubelska OIIB,
 5. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta - Mazowiecka OIIB,
 6. Bajno Dariusz - Opolska OIIB,
 7. Popławska Jolanta - Wielkopolska OIIB;
 8. Sekunda Radosław - Mazowiecka OIIB;
 9. Cyrulik Krzysztof - Podkarpacka OIIB;
 10. Kłokowski Mariusz - Podlaska OIIB;
 11. Bochyńska-Podloch Danuta - Sekretarz, Śląska OIIB;
 12. Krawczyk Bogdan - Łódzka OIIB;
 13. Stasiorowski Andrzej - Warmińsko-Mazurska OIIB;
 14. Piechurski Florian - Śląska OIIB;
 15. Żołyniak Marian - Podkarpacka OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 36/R/22.