Zespół Doraźny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ds. opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych

 

Powołuje się Zespół Doraźny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych, zwany dalej „Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Jacek Szer - przewodniczący,
  2. Piotr Gorzkiewicz- sekretarz,
  3. Renata Staszak – członek,
  4. Wacław Kamiński – członek,
  5. Jarosław Gołuszka – członek,
  6. Damian Siwek – członek.

Przedmiotem prac Zespołu jest opracowanie standardów wykonania i opracowania przeglądów okresowych obiektów budowlanych, w tym formularzy protokołów z przeglądów okresowych.

Powołano na podstawie uchwały nr PIIB/KR/0027/2023