Komisja Prawno-Regulaminowa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Radziewskiemu.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Paginowska Danuta - Dolnośląska OIIB,
 2. Przybylski Adam - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Szcześniak Zbigniew - Lubelska OIIB,
 4. Gruszecki Mirosław - Lubuska OIIB,
 5. Stelągowski Krzysztof - Łódzka OIIB,
 6. Gabryś Elżbieta - Małopolska OIIB,
 7. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta - Mazowiecka OIIB,
 8. Karpińska Grażyna - Opolska OIIB - Sekretarz,
 9. Sławomir Matusik - Podkarpacka OIIB,
 10. Kłokowski Mariusz - Podlaska OIIB,
 11. Cychnerski Piotr - Pomorska OIIB,
 12. Stolarski Sławomir - Śląska OIIB,
 13. Marcinowski Tomasz - Świętokrzyska OIIB,
 14. Nowak Maciej - Warmińsko-Mazurska OIIB,
 15. Korzystka Adam - Wielkopolska OIIB,
 16. Kołoszuk Anatol - Zachodniopomorska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 30/R/22.