Komisja Wnioskowa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Pani Gabrieli Przystał.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata - Dolnośląska OIIB,
 2. Żółtowski Marek - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Flak Dariusz - Lubelska OIIB,
 4. Poręba Wojciech - Lubuska OIIB,
 5. Kwiatkowska Edyta - Łódzka OIIB,
 6. Kuciapski Waldemar - Mazowiecka OIIB,
 7. Mleczko-Król Maria - Opolska OIIB,
 8. Pisarek Zdzisław - Podkarpacka OIIB,
 9. Wilde Paweł - Pomorska OIIB,
 10. Świerczyńska Maria - Śląska OIIB,
 11. Durak Tadeusz - Świętokrzyska OIIB,
 12. Stasiorowski Andrzej - Warmińsko-Mazurska OIIB,
 13. Popławska Jolanta - Wielkopolska OIIB
 14. Kołoszuk Anatol - Zachodniopomorska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 31/R/22.