Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Adamowi Rakowi.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Kaliński Marek - Dolnośląska OIIB,
 2. Podhorecki Adam - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Pichla Andrzej - Lubelska OIIB,
 4. Szulc Michał - Lubuska OIIB,
 5. Kaliński Wiesław - Łódzka OIIB,
 6. Seręga Szymon - Małopolska OIIB,
 7. Zakrzewski Tomasz - Mazowiecka OIIB,
 8. Respondek Robert - Opolska OIIB,
 9. Malinowska Anna - Podkarpacka OIIB,
 10. Sulkowski Marcin - Podlaska OIIB,
 11. Niedostatkiewicz Maciej - Pomorska OIIB,
 12. Szleper Waldemar - Śląska OIIB,
 13. Czech-Morawska Wiesława - Świętokrzyska OIIB,
 14. Bogacz Piotr - Warmińsko-Mazurska OIIB,
 15. Ratajczak Wojciech - Wielkopolska OIIB,
 16. Majer Stanisław - Zachodniopomorska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 3/P/22, która jest załącznikiem do uchwały nr 26/R/22.