Zespół Doraźny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ds. seniorów

Powołuje się Zespół Doraźny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw seniorów, zwany dalej „Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Piotr Parkitny - przewodniczący,
  2. Tadeusz Durak - sekretarz,
  3. Leonard Szczygielski - członek.

Przedmiotem prac Zespołu jest analiza możliwości wprowadzenia i opracowanie projektów zmian uchwał Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmierzających do wprowadzenia w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa statusu inżyniera seniora.

Powołano na podstawie uchwały nr PIIB/KR/0028/2023