Komisja ds. współpracy
z samorządami zawodów zaufania publicznego

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Mieczysławowi Grodzkiemu.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
 2. Bobkowski Jarosław - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Gieroba Joanna - Lubelska OIIB,
 4. Burnos Ewa - Lubuska OIIB,
 5. Szer Jacek - Łódzka OIIB,
 6. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
 7. Cichocki Radosław - Mazowiecka OIIB,
 8. Molencki Mieczysław - Opolska OIIB,
 9. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
 10. Kwiatkowski Ryszard - Pomorska OIIB,
 11. Karwowski Roman - Śląska OIIB,
 12. Kuleszyński Józef - Świętokrzyska OIIB,
 13. Zdunek Marian - Warmińsko-Mazurska OIIB,
 14. Korzystka Adam - Wielkopolska OIIB,
 15. Motylak Krzysztof – Zachodniopomorska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 33/R/22.