Pobierz PDF

Plan pracy w wersji PDF

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Uchwałą nr 20 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. została powołana Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W skład Komisji weszło po jednym przedstawicielu każdej okręgowej izby.

 

Skład Komisji

 1. Opolska OIIB - RAK Adam – przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - KALIŃSKI Marek
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - PODHORECKI Adam
 4. Lubelska OIIB - PICHLA Andrzej
 5. Lubuska OIIB - GLAPA Tadeusz
 6. Łódzka OIIB - JOŃCA Agnieszka
 7. Małopolska OIIB - STRZAŁKA Jan
 8. Mazowiecka OIIB - MARCINKOWSKI Roman
 9. Opolska OIIB - NOWAK Henryk
 10. Podkarpacka OIIB - KANIUCZAK Marcin
 11. Podlaska OIIB - SYKAŁA Grażyna
 12. Pomorska OIIB - NIEDOSTATKIEWICZ Maciej
 13. Śląska OIIB - SEWERYN Katarzyna
 14. Świętokrzyska OIIB - ŚWIT Grzegorz
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - WIŚNIEWSKI Paweł
 16. Wielkopolska OIIB - RATAJCZAK Grzegorz
 17. Zachodniopomorska OIIB - METLERSKI Petros