załącznik nr 1 do uchwały (uchwała Nr 3/P/22)
załącznik nr 2 do uchwały (uchwała Nr 4/P/22)

Uchwała nr 26/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Zatwierdza się uchwałę Nr 3/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zatwierdza się uchwałę Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Komisji do spraw Cyfryzacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.