Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady PIIB
w II półroczu 2021 r.
Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:
28 lipca 2021
29 września 2021
17 listopada 2021


Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:
1 września 2021
20 października 2021
15 grudnia 2021

 

Informacje dodatkowe:

Budma Poznań  23-26 listopada 2021

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” w Szczyrku 2–5 marca 2021

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium KR i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2022 r.

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:

 12 stycznia 2022

 16 lutego 2022

 6 kwietnia 2022

 11 maja 2022

 8 czerwca 2022

 

 Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:

 

2 lutego 2022 (Poznań)

27 kwietnia 2022

25 maja 2022

BUDMA Poznań 1-4 lutego 2022 r.

23 czerwca 2022 r   - Termin Gali Jubileuszowej 

 

 

Termin Krajowego Zjazdu 

24-25 czerwca 2022 r.