Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady PIIB

w I półroczu 2024 r.*

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:

10 stycznia 2024 r. zmiana na 24 stycznia 2024 r.

14 lutego 2024 r. zmiana na 13 marca 2024 r.

21 lutego 2024 r.

3 kwietnia 2024 r. zmiana na 10 kwietnia 2024 r.

14 maja 2024 r. (wtorek)

 

 

Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:

31 stycznia 2024 r. (Budma, Poznań)

24 kwietnia 2024 r.

15 maja 2024 r. zmiana na 22 maja 2024 r.

 

 

BUDMA (Poznań)

30 stycznia – 02 lutego 2024 r.

 

Termin Krajowego Zjazdu:

14-15 czerwca 2024 r.

 

 

w II półroczu 2024 r.*

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:

28 sierpnia 2024

25 września 2024

16 października 2024

27 listopada 2024

 

 

Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:

11 września 2024

23 października 2024

11 grudnia 2024

 

 

*Powyższe terminy mogą ulec zmianie