Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady PIIB

w II półroczu 2023 r.*

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:

30 sierpnia 2023 r.

27 września 2023 r.

25 października 2023 r. - 31 października 2023 r.

29 listopada 2023 r.

 

 

Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:

6 września 2023 r.

13 grudnia 2023 r.

 

 

w I półroczu 2024 r.*

 

 

Terminarz posiedzeń Prezydium Krajowej Rady PIIB:

10 stycznia 2024 r.

14 lutego 2024 r.

3 kwietnia 2024 r.

14 maja 2024 r. (wtorek)

 

 

Terminarz posiedzeń Krajowej Rady PIIB:

31 stycznia 2024 r. (Budma, Poznań)

24 kwietnia 2024 r.

15 maja 2024 r.

 

 

BUDMA (Poznań)

30 stycznia – 02 lutego 2024 r.

 

Termin Krajowego Zjazdu:

14-15 czerwca 2024 r.

 

 

*Powyższe terminy mogą ulec zmianie