załącznik nr 1 do uchwały (uchwała 5/P/22)
załącznik nr 2 do uchwały (uchwała 6/P/22)
załącznik nr 3 do uchwały (uchwała 7/P/22)
załącznik nr 4 do uchwały (uchwała 8/P/22)
załącznik nr 5 do uchwały (uchwała 9/P/22)

Uchwała nr 39/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Zatwierdza się uchwałę Nr 5/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
  2. Zatwierdza się uchwałę Nr 6/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Zatwierdza się uchwałę Nr 7/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Komisji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Zatwierdza się uchwałę Nr 8/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 października 2022 roku w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Zatwierdza się uchwałę Nr 9/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.